August Blomme

Senior partner
Over August

August Blomme studeerde in 1984 af aan de KU Leuven en heeft reeds meer dan 35 jaar ervaring als advocaat-specialist in de breedste en meest complexe aansprakelijkheids- en verzekeringsdossiers.

Met zijn kennis van zaken en directe, no nonsense aanpak bouwde hij het kantoor Blomme uit tot een gevestigde waarde en betrouwbare partner.

August Blomme zetelt als plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en is houder van Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2016).

Als senior partner blijft August ook de komende jaren de trekkende kracht en uw direct aanspreekpunt bij blomme.legal.

Contact
Kruispuntbank

KBO 0437.408.830